Tag: lite

Hack Switch Lite Tuto

Hack Switch Lite Tuto. Ngay cả chiếc máy siêu bảo mật như ps4 cũng từng bị lỗ hổng firmware để bẻ khóa chơi game chép thì nintendo cũng tuổi gì để đảm bảo. Hacker une switch (v1 « erista » non patchée) avec atmosphère. Hack